Produkt

Equi-stream: Videotrening for dressur og bakkearbeid

Equi-stream videotrening er et system som tilbyr trenere og ryttere å avholde treninger med video over internett når treneren befinner seg et annet sted enn rytteren. Video sendes fra et kamera montert i ridehallen, over internett til trenerens PC. Rytteren bærer et head-set, og lyd sendes begge veier, slik at trener og rytter kan snakke sammen under hele treningsøkten. Video og lyd sendes så raskt at man normalt ikke vil merke noen forsinkelse. Treningen fungerer som en normal trening, som om treneren befinner seg i ridehallen.

Både retning og zoom på kameraet som er montert i ridehallen kan styres. Treneren styrer kameraet over internett med en joystick. Det er altså ikke behov for en “kameramann” i ridehuset.

Videotreningssystemet har vært utprøvd over lengre tid, og vi har fått meget gode tilbakemeldinger fra trenere og ryttere:

  • Trenere klarer å håndtere utstyret, inkludert joysticken, i løpet av bare minutter med øvelse
  • Trenerne rapporterer at de raskt kommer i gang med treningen, slik at de kan gjennomføre en fullverdig trening
  • Rytterne rapporterer at videotrening fungerer "som om treneren var der", takket være god lydkvalitet og presise tilbakemeldinger fra treneren.

Informasjon om systemet

Equi-stream består av følgende:

  • En installasjon i ridehall som består av et kamera, en PC og et head-set. I eller i nærheten av ridehuset må det være tilgang på strøm og internettforbindelse. Lividi AS leverer alt utstyr som er nødvendig, og sørger for installasjon av Equi-stream i ridehuset.

  • En eller flere trener-kit, hvor hvert trener-kit består av en PC og en joystick. Lividi AS tilbyr leie av PC og joystick med Equi-stream programvare. Trener-kitet er avhengig av en internettforbindelse for å kunne benyttes til videotrening.

  • Når systemet er i bruk, blir det opprettet en lyd- og videoforbindelse mellom ridehallen og trener-kitet via Lividi AS Equi-stream server.

Hvert enkelt trener-kit kan benyttes til å koble seg opp mot et hvilken som helst ridehall utstyrt med Equi-stream. Dette vil si at et ridesenter som har en Equi-stream installasjon kan knytte seg opp mot en hvilken som helst trener som har et Equi-stream trener-kit.

Krav til ridehallen

I prinsippet kan en hvilken som helst ridehall benyttes til Equi-stream videotrening. Da vi benytter kamera som tåler kulde og fuktige omgivelser, kan Equi-stream benyttes hele året selv i uisolerte haller og plasthaller. Minimumskravet er at strøm og et tilkoblingspunkt for internett (se under) er tilgjengelig i eller i nærheten av ridehuset. Ridehuset må være godt opplyst, men spesialbelysning er ikke nødvendig.

Internettforbindelse ridehall

I nærheten av ridehallen hvor Equi-stream installeres, må det finnes et tilkoblingspunkt for internett. Equi-stream kan fungere med vanlig ADSL-teknologi, men jo bedre kapasitet man har, jo bedre videokvalitet kan man oppnå. Dersom tilstrekkelig bredbånd ikke allerede er tilgjengelig, bistår Lividi AS ved valg av internett-abonnement.

Internettforbindelse trener-kit

Trener-kitet må ha tilgang til et tilkoblingspunkt for internett. En vanlig bredbåndslinje, som for eksempel ADSL, kan være tilstrekkelig.

Teknisk spesifikasjon

Se Equi-stream datasheet for teknisk beskrivelse av ridehall installasjonen.

Ċ
eligj@lividi.com,
Apr 19, 2012, 5:41 AM
Comments