Kontakt


Kontakt oss gjerne dersom du ønsker informasjon om Equi-stream:

Kontaktperson:
Viktor S. Wold Eide
+47 9775 9449
viktor@lividi.com
 
Kristin Høst Grønvold
+47 909 18 276
kristin@equi-stream.com

Lividi AS

 E-post    contact@lividi.com
 Telefon    +47 9775 9449
 Post
Lividi AS
co/Simula Innovation AS
P.O. Box 134
NO-1325 Lysaker
Norway
 Besøksaddresse Lividi AS
co/Simula Innovationi AS
Martin Linges Vei 17
1364 Lysaker
Norway
Comments